Ranglisten 56. Bülacher Frühlingsschiessen 2024

BFS 2024 Anlass-Sieger A Sport.pdf 48 KB
BFS 2024 Anlass-Sieger D Ordonnanz.pdf 65 KB
BFS 2024 Einzel A Sport.pdf 52 KB
BFS 2024 Einzel D Ordonnanz.pdf 85 KB
BFS 2024 Gruppe A Sport.pdf 38 KB
BFS 2024 Gruppe D Ordonnanz.pdf 56 KB
BFS 2024 Vereinsabrechnung.pdf 503 KB

Ranglisten 55. Bülacher Frühlingsschiessen 2023

BFS 2023 Einzel Feld A.pdf 50 KB
BFS 2023 Einzel Feld D.pdf 71 KB
BFS 2023 Einzel Feld E.pdf 45 KB
BFS 2023 Festsieger Feld A.pdf 47 KB
BFS 2023 Festsieger Feld D.pdf 55 KB
BFS 2023 Festsieger Feld D U21.pdf 22 KB
BFS 2023 Festsieger Feld E.pdf 36 KB
BFS 2023 Festsieger Feld E U21.pdf 23 KB
BFS 2023 Gruppe Feld A.pdf 35 KB
BFS 2023 Gruppe Feld D.pdf 39 KB
BFS 2023 Gruppe Feld E.pdf 31 KB

Ranglisten 54. Bülacher Frühlingsschiessen 2022

Infolge Corona konnte im 2022 kein Bülacher Frühlingsschiessen durchgeführt werden.

Ranglisten 53. Bülacher Frühlingsschiessen 2020

Infolge Corona konnte im 2020 kein Bülacher Frühlingsschiessen durchgeführt werden.

Ranglisten 52. Bülacher Frühlingsschiessen 2019

BFS 2019 Einzel Feld A.pdf 102 KB
BFS 2019 Einzel Feld D.pdf 109 KB
BFS 2019 Einzel Feld E.pdf 81 KB
BFS 2019 Festsieger Feld A.pdf 89 KB
BFS 2019 Festsieger Feld D.pdf 89 KB
BFS 2019 Festsieger Feld E.pdf 68 KB
BFS 2019 Festsieger Feld E U21.pdf 55 KB
BFS 2019 Gruppe Feld A.pdf 74 KB
BFS 2019 Gruppe Feld D.pdf 76 KB
BFS 2019 Gruppe Feld E.pdf 65 KB

Ranglisten 51. Bülacher Frühlingsschiessen 2018

BFS 2018 Auszahler alle Felder.pdf 128 KB
BFS 2018 Einzel Feld A.pdf 104 KB
BFS 2018 Einzel Feld D.pdf 105 KB
BFS 2018 Einzel Feld E.pdf 83 KB
BFS 2018 Festsieger Feld A.pdf 93 KB
BFS 2018 Festsieger Feld D.pdf 87 KB
BFS 2018 Festsieger Feld E.pdf 67 KB
BFS 2018 Gruppe Feld A.pdf 76 KB
BFS 2018 Gruppe Feld D.pdf 80 KB
BFS 2018 Gruppe Feld E.pdf 63 KB

Ranglisten 50. Bülacher Frühlingsschiessen 2017 (Jubiläum)

BFS 2017 Auszahler alle Felder.pdf 135 KB
BFS 2017 Einzel Feld A.pdf 109 KB
BFS 2017 Einzel Feld B.pdf 56 KB
BFS 2017 Einzel Feld D.pdf 134 KB
BFS 2017 Festsieger Feld A.pdf 97 KB
BFS 2017 Festsieger Feld A U21.pdf 53 KB
BFS 2017 Festsieger Feld B.pdf 53 KB
BFS 2017 Festsieger Feld D.pdf 101 KB
BFS 2017 Festsieger Feld D U21.pdf 55 KB
BFS 2017 Gruppe Feld A.pdf 78 KB
BFS 2017 Gruppe Feld B.pdf 52 KB
BFS 2017 Gruppe Feld D.pdf 89 KB

Ranglisten 49. Bülacher Frühlingsschiessen 2016

BFS 2016 Auszahler alle Felder.pdf 130 KB
BFS 2016 Einzel Feld A.pdf 109 KB
BFS 2016 Einzel Feld D.pdf 133 KB
BFS 2016 Festsieger Feld A.pdf 94 KB
BFS 2016 Festsieger Feld D.pdf 98 KB
BFS 2016 Gruppe Feld A.pdf 78 KB
BFS 2016 Gruppe Feld D.pdf 94 KB

Ranglisten 48. Bülacher Frühlingsschiessen 2015

BFS 2015 Auszahler alle Felder.pdf 130 KB
BFS 2015 Einzel Feld A.pdf 110 KB
BFS 2015 Einzel Feld D.pdf 137 KB
BFS 2015 Festsieger Feld A.pdf 95 KB
BFS 2015 Festsieger Feld D.pdf 97 KB
BFS 2015 Gruppe Feld A.pdf 71 KB
BFS 2015 Gruppe Feld D.pdf 85 KB

Ranglisten 47. Bülacher Frühlingsschiessen 2014

BFS 2014 Auszahler alle Felder.pdf 82 KB
BFS 2014 Einzel Feld A.pdf 66 KB
BFS 2014 Einzel Feld D.pdf 81 KB
BFS 2014 Festsieger Feld A.pdf 54 KB
BFS 2014 Festsieger Feld D.pdf 47 KB
BFS 2014 Gruppe Feld A.pdf 33 KB
BFS 2014 Gruppe Feld D.pdf 37 KB

Ranglisten 46. Bülacher Frühlingsschiessen 2013

BFS 2013 Auszahler alle Felder.pdf 85 KB
BFS 2013 Einzel Feld A.pdf 70 KB
BFS 2013 Einzel Feld D.pdf 82 KB
BFS 2013 Festsieger Feld A.pdf 58 KB
BFS 2013 Festsieger Feld D.pdf 48 KB
BFS 2013 Gruppe Feld A.pdf 45 KB
BFS 2013 Gruppe Feld D.pdf 55 KB